مراسم پایان سال97

همکاران گرانقدر سال 97

مراسم پایان سال 97شرکت سعادت برین

جلسه آموزشی برند شخصی ... مشهد ... دهم اردیبهشت

جلسه آموزشی برند شخصی ... مشهد ... بیست و چهارم اردیبهشت

مراسم پایان سال شرکتSBF

با مدیرعامل محترم شرکت سعادت برین 97

سمینار فروش شیراز

مراسم رونمایی از کتابخانه مدیریتی در سازمان

مراسم پایان سال 92 شرکت سعادت برین

یادی از دوران تحصیل

کلاس های آموزشی 93

سمينار استراتژيك برايان تريسي 6 آبان ماه 95

سمينار استراتژيك برايان تريسي 6 آبان ماه 95

مراسم پایان سال شرکتSBF

X