دکتر سعیده خادمی

عضو انجمن منابع انسانی ایران

عضو انجمن راهبردی ایران

مدیر آکادمی آموزشی و کلینیک مشاوره سخا - مدیر اجرایی شرکت ساختمانی سعادت برین فارس - مجری ، مشاور و سرمایه گذار پروژ های لوکس ساختمانی - مشاور و مدیر قرار دادهای مرکز کامپیوتر فارس - بزرگترین مرکز پخس رایانه و موبایل در جنوب کشور - مدیر گروه انجمن DBA ایران ( در حال ثبت )

دکترسعیده خادمی

دکتر سعیده خادمی

دکتر سعیده خادمی

من به خودم قول می دهم
ـ آن قدر آزاده باشم که فرصتی به نگرانی،آن قدر بلند نظر که فرصتی به خشم،آن قدر قوی که فرصتی به ترس و آن قدر خوشبخت که فرصتی به بدبختی ندهم.
ـ آن قدر روی رشد خود وقت بگذارم که دیگر وقتی برای انتقاد از دیگران نداشته باشم.

SaKHa Training Academy

آکادمی آموزشی و کلینیک مشاوره "سخا"

توسعه فردی(هدفگذاری، برنامه ریزی، پیاده سازی)

تست های شخصیت و رفتار

آموزش و مشاوره ابعادکسب و کار (تبلیغات،بازاریابی...)

آکادمی مشاوره سخا

راه های ارتباط با ما

www.facebook.com/saeede khademi

Instagram.com/saeede.khademi

Telegram.me/khademisa

X