یک فنجان حرف با طعم موفقیت

آکادمی مشاوره سخا

تدوین این طرح اثبات توانایی هاست که نه تنها خواسته و داشته ها مهم هستند بلکه انگیزه و اقدام ضروری به نظر می رسند. در روزهای پرتلاطم امروز به خصوص در بخش های اقتصادی ، تقویت رئحیه ” بودن” کاری بس دشوار است که با حضور و معرفی افراد موفق دلگرمی هر چند اندک ایجاد خواهد شد.

در این طرح عظیم مارا همراهی نمایید هم با حضورتان در طول لایو ، هم با ارایه نظرات و پیشنهادات و هم با معرفی افراد موفق اطرافتان

آکادمی مشاوره سخا