مصداق ضرب المثل ها در فضا کسب و کار

آکادمی مشاوره سخا

کاری دیگر از آکادمی آموزشی سخا در راستای تاثیرگذاری بر نوع انتخاب و تصمیم گیری صاحبان کسب و کار و کلیه شاغلین فیلم های کوتاه مصداق ضرب المثل ها در کسب و کار بود که در سال 97 استارت خورد و قصد داریم محکم تر و بیشتر در این مسیر گام برداریم.

آکادمی مشاوره سخا