مصداق ضرب المثل در فضای کسب و کار

مصداق ضرب المثل ها در فضای کسب و کار
آکادمی مشاوره سخا

ضرب المثل ها عباراتی دلنشین، کوتاه و البته بسیار پر معنا هستند البته اگر به موقع و صحیح استفاده گردند. هدف از آغاز این بخش کمک به صاحبان کسب و کار برای استفاده صحیح و به موقع می باشد . بخش هایی به صورت محتوای فیلم و بخشی به صورت نوشتاری در اختیار شما عزیزان قرار خواهد گرفت از تجربیات، نظرات و پیشنهادات شما استقبال خواهد شد.