فرآیند مدیریت بر خود

آکادمی مشاوره سخا

فرآیند مدیریت برخود

آکادمی مشاوره سخا
 1. تعیین هدف : اهداف خود را به طور واضح تعیین کنید . مثلاً من هرروز یک ساعت مطالعه خواهم کرد .
 2. تعیین اولویت : زمینه های کلی اولویت ها را بشناسید تا بتوانید از بین آن ها دست به انتخاب بزنید .
 3. منظم بودن : منظم باشید تا بتوانید هر چیز را به سرعت و به موقع درک کنید .
 4. سازماندهی : برای پیشرفت موفقیت آمیز باید بتوانید کارتان را به طور مؤثر و عالی سازماندهی کنید .
 5. بهترین دیدگاه : بهترین دیدگاه این است که خود و دیگران را در موقعیتی خوب ارزیابی کنیم که سبب می شود در روابط مثبت و سازنده بین افراد احترام متقابل و نزدیکی به وجود آید .
 6. احساس رضایت : هدف نهایی از تلاش و زحمت برای اداره امور خود ، دستیابی به احساس رضایت و خواسته های خویشتن است .
 7. مسؤولیت پذیری : افراد بسیاری کمی همچون هنرمندان و دانشمندان خودشان کار می کنند و خودشان به نتیجه می رسند .برای اینکه برخود مدیریت کنید نیاز دارید مسؤولیت ارتباطات خود را بر عهده بگیرید .
 8. توانایی تمرکز : تمرکز یک پدیده اعجاب انگیز است هر اندازه کوشش خود را متمرکز کنیم نتیجه بیشتری به دست خواهیم آورد .
 9. زمان : یک منبع دارای ویژگی های منحصر به فرد است برای اینکه بیشترین بهره را از وقت خود ببرید قدری از وقت خود را صرف برنامه ریزی کنید و مشخص کنید که چه زمانی می خواهید فعالیت خود را انجام دهید .
 10. ثبت وقایع : میزان موفقیت و شکست خود را در ارتباط با فعالیت ها ثبت کنید .
 11. ایجاد تعهد : یک تعهد عمومی به وجود آورید یعنی افراد دیگر را راجع به اهداف و موفقیت های خود مطلع سازید .
 12. بیان موفقیت ها : موفقیت های خود را به صورت یک نمودار به دوستان خود نشان دهید

تدوین دکتر سعیده خادمی