آغاز به کار آکادمی آموزشی و کلینیک مشاوره سخا

آکادمی مشاوره سخا

به نامش و به یادش

یکتای بی همتا را سپاسمندم که امروز موفق شدم پایگاهی ایجاد نمایم تا آنچه در طی سال ها کسب کردم در اختیار صاحبان کسب وکار قرار دهم. بی شک انگیزه حرکت این موسسه با همراهی شماست که ایجاد می شود. امیدوارم با حضورتان و دعوت دوستانتان مرا در این امر خطیر یاری رسانید.

آکادمی مشاوره سخا